(    بسمه تعالی    )

                                                                      (  طرح درس روزانه  ) 

نام استان : مازندران        شهرستان / ناحیه / منطقه : ساری ناحیه یک    نام آموزشگاه : هنرستان فنی جوار کارخانه   صفحه: 1

 

 نام درس : خواص فیزیکی ومکانیکی چوب پایه :  سوم فنی   موضوع درس :  ساختمان ماکروسکپی چوب ،ویژگیهای اختصاصی چوب پهن برگ وسوزنی برگ و چوب های غیر طبیعی                                                       صفحات کتاب : 2-12

  رشته : صنایع چوب                          نام مدرس : رضا بیدآبادی                                       مدت جلسه : 90 دقیقه

 

 

هدف کلی :  آشنایی هنر جویان با ساختمان ماکروسکپی چوب ،ویژگی اختصاصی چوب پهن برگان وسوزنی برگان ، مقاطع چوب

                 و چوب های غیر طبیعی

 

 هدفهای جزئی :    پس از پایان درس  از  فرگیر انتظار می رود  :

1-     تعریف چوب را بداند.

2-     قسمت های مختلف ساختمان ماکروسکپی چوب را تشریح کند.

3-     خصوصیات  و ویژگیهای  چوب های سوزنی برگ و پهن برگ ( پراکنده آوند وبخش روزنه ای ) را بداند.

4-     هر سو نایکسانی در چوب را شرح دهد .

5-     جهت اصلی  و مقاطع مختلف چوب را شرح دهد .

6- چوب های غیر طبیعی یا واکنشی را تشخیص دهد.

 هدف های رفتاری :  فراگیر در پایان  درس بتواند :

1-     ساختمان ماکروسکپی ( شکل ظاهری ) چوب را تشریح کند .

2-     پوست ، چوب ، برون چوب و درون چوب ، مغز و پره های چوبی ( اشعه های چوبی ) را تعریف کند .

3-     اختلاف چوب بهاره و چوب پائیزه را بیان نماید .

4-     تفاوت سوزنی برگان و پهن برگان را توضیح دهد .

5-     مقاطع مختلفچوب را تعریف کند.

6-     تفاوت چوب های غیر طبیعی و چوب های نرمال ( طبیعی ) را بیان کند.

رفتار ورودی :      هنرجویان اطلاعاتی راجع به چوب های پهن برگ و سوزنی برگ دارند ولی در مورد ساختمان ماکروسکپی و ویژگیهای           چوب های غیر طبیعی اطلاعاتی ندارند .

 

 

                                  مراحل  تدریس

 

رسانه آموزشی

  روش تدریس

    زمان

 

      فعالیت قبل از تدریس :

         سلام و احوال پرسی و حضور وغیاب و ارزش یابی تشخیصی :

         با نام ویاد خدا  و سلام . حضور وغیاب  نموده سپس برای سنجش یادگیری

   هنر جویان از مطالب مر تبط با درس از سال گذشته  چند سئوال بصورت    شفاهی به شرح ذیل  بعمل می آید .

  1- آیا می دانید چوب کاج ،سوزنی برگ است یا پهن برگ ؟

   2- اگر با اره موتوری درخت را قطع نمائیم در مقطع درخت چه چیزی  نمایان می شود .؟

      

 

 

      دفتر

 حضور وغیاب

 

 

 

     -----                                

 

  

 

   10

 

   آماده سازی و ایجاد انگیزه :

    به منظور جلب توجه دانش آموزان برای یادگیری درس جدید سئوالات زیر را مطرح می کنیم  :

1- آیا تفاوت چوب پهن برگ و سوزنی برگ را می دانید ؟

2-     آیا قسمت های مختلف مقطع عرضی تنه درخت را می توانید ترسیم نمائید ؟

3-     آیا با سه جهت اصلی چوب آشنا هستید ؟

4-     چگونه میتوان چوب های طبیعی را با چوب های  غیر طبیعی در مقطع

عرضی تشخیص داد ؟

 

 

 

   نشان دادن

 تصاویر کتاب  

 

 

پرسش وپاسخ      

 

 

     5

 

     ارایه درس جدید :

       با پا سخ های دانش اموزان وارد بحث  درس شده  و مطالب کتاب را بشرح ذیل ارایه می دهیم :

در ابتدا بعد از بحث و توضیح هر مطلب فهرست و خلاصه ی مطالب را مرحله به مرحله  روی تابلو می نویسیم  . پس از آن دو نمونه چوبی ،ا  یک گونه سوزنی برگ ( کاج یا نراد ) و یک گونه پهن برگ ( بلوط یا راش )  وهمچنین اسلاید های مرتبط را که از قبل تهیه شده بود  را به هنرجویان  نشان داده می شود و قسمت های  مختلف مقطع عرضی را تشریح  می نمائیم پس از آن جهت تشریح ماکروسکپی مقاطع ماکروسکپی تعدادی از گونه های پهن برگ و سوزنی برگ در اختیار هنر جویان قرار داده می شود پس از آن تفاوت های موجود را تشریح می نمائیم سپس با ارایه نمونه چوب تهیه شده از قبل( دیسک چوبی تهیه شده مطابق شکل 5-1 صفحه 8 کتاب ) به تشریح مقاطع مختلف چوب   می پردازیم .

 

بدنبال آن نمونه ای از چوب های غیر طبیعی سوزنی و پهن برگ را که از قبل  تهیه شده را به     هنر جویان نشان داده شده  و تفاوت های موجود با چوب های نرمال را  برای هنرجویان                توضیح می دهیم  .

 

 

 

 

 

 

       کتاب

 

   نمونه چوبی

 

دیسک چوبی

 

تخته وایت برد

 

  اسلاید  

 

 

    نمایشی

 

    سخنرانی

 

پرسش و پاسخ

 

    

 55

 

      جمع بندی :

       

           نکات  اصلی  و مهم درس  را مرور نموده تا بر موضوع های مهم

 

           تاکید  بیشتری کرده باشیم .

     

 

 

     

  تصاویر

 

   

  سخنرانی

 

  

 

    5 

   

دادن فرصت به فراگیران  :

 

  به فرا گیران اجازه داده می شود تا سئوالاتی را که در حین تدریس  برای

 

  آنان  بوجود آمده  و یادداشت نموده اند  را بپرسند و پاسخ  خود را از

 

طرف فراگیران  دیگر ویا هنر آموز دریافت  کنند .

    

 

 

 

       ---

 

    سخنرانی

 

پرسش وپاسخ      

 

 

     5

 

     ارزشیابی پایانی :

 

      به جهت اینکه فرگیران  در طول زمان تدریس توجه بیشتری  به مطالب 

 

       داشته  باشند  از دو یا چهار نفر پرسش شفایی انجام می گیرد.

 

 

 

      

  دفتر کلاس

 

 

 

پرسش و پاسخ

 

    

   5

 

      تعیین تکلیف :

 

      به فراگیران  گفته می شود  که در جلسه بعدی  از مطالب  این درس

 

      پرسش کتبی  بعمل می آید .

 

         وبا صلوات برمحمد و آل محمد (ص) کلاس را به پایان می بریم .

 

 

 

  کتاب      

 

 

     سخنرانی

 

 

   5

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم آبان 1390ساعت 15:55  توسط مهندس رضا بیدآبادی  | 

به  پیوست  تقویم اجرایی گروه صنایع چوب ناحیه یک ساری تقدیم می گردد.

                                                                    بسمه تعا لی

                               تقویم اجرایی گروه آموزشی  ناحیه یک ساری در سال تحصیلی  1391-1390                   

                                                        سر گروه درس صنایع چوب

 

     ماه

  هفته   

                                                         نوع فعا لیت

    

  شهریور

  اول

 

  دوم

 

  سوم

 

 چهارم

   گردهمایی سرگروه های آموزشی ناحیه یک ساری

 

  مهر              

  اول

    تنظیم تقویم اجرایی و برنامه عملیاتی گروه

  دوم

    تبادل نظر با کارشناس تکنولوژی آموزشی ناحیه یک ساری جهت دستیابی به اهداف گروه

  سوم

    بررسی سئوالات خرداد وشهریور 90  دروس تخصصی صنایع چوب  وا نتخاب سئوالات برتر

 چهارم

    برنامه ریزی جهت تاریخ برگز اری ودستور کار، جلسات گروه آموزشی در طی سال

 

  آبا ن          

  اول

   ارایه سایت های جدید مربوط به رشته صنایع چوب – تهیه لیست دروس مورد نیاز ضمن خدمت

  دوم

  برنامه ریزی جهت تهیه جزوات آموزشی و تنظیم نقطه نظرات آموزشی به سازمان

 سوم

  بازدید از هنرستان های فنی و کاردانش ناحیه یک ساری

چهارم

 جلسه گروه آموزشی نقد وبررسی کتاب های درسی محاسبات فنی 2

 

 آذر             

  اول

  تهیه و تدوین نمونه سئوالات استاندارد و ارسال به هنرستان ها و سازمان

  دوم

   ایجاد صنوق پست  الکترونیک و   نوشتن مطالب مرتبط با گروه در وبلاگ

 سوم

 جلسه گروه آموزشی با عنوان بودجه بندی کتب تخصصی و ارایه طرح درس

چهارم

   بازدید از هنرستان های فنی و کاردانش ناحیه یک ساری

 

 دی

 اول

  تهیه گزارش خلاصه عملکرد به سازمان و تهیه جزوات  آموزشی و مقاله آمو زشی و درج آن در وبلاگ

 دوم

 برنامه ریزی جهت اجرای مسا بقات علمی و عملی هنرجویان سال سوم فنی  وتهیه نکاتی در مورد امتحانات ودرج آن در وبلاگ

سوم

 بازبینی 5 درصد اوراق امتحانی نوبت او ل

چهارم

 جلسه گروه آموزشی  تحت عنوان چگونگی تهیه وتنظیم سئوالات آزمون علمی و عملی ( کارگاهی ) مرحله شهرستانی 

 

 بهمن       

اول

  تحلیل وضعیت درسی و هماهنگی  در برگزاری آزمون  علمی هنرجویان سال سوم فنی

دوم

  بررسی سئوا لات امتحانی نوبت اول  و ارایه آن به سازمان

 سوم

 برقراری ارتباط با سر گروه های شهرستان / مناطق  همجوار جهت تهیه نرم افزار های تخصصی آموزشی

چهارم

 بازدید گروه از هنرستان ها – بازدید از کلاس های درسی هنر آموزان

 

 اسفند  

اول

 اعلام نتایج بر گزاری آزمون علمی و عملی مر حله نخست و ارایه آن به سازمان  ودرج آن در وبلاگ

دوم

 جلسه تخصصی وتبادل نظر با مدیر گروه های رشته صنایع چوب  سازمان در ارتباط با راه کارهای آموزشی 

سوم

 جلسه گروه آموزشی با اعضا ی گروه ، تبادل نظر در ارتباط با راهکار های آموزشی ارایه شده از طرف مدیر گروه های سازمان

چهارم

 تهیه گزارش خلاصه عملکرد و ارسال آن به سازمان

فروردین         

سوم

 تبادل نظر با  اعضا ی گروه در ارتباط با چگونگی برگزاری آزمون علمی وعملی مرحله دوم – بر رسی آثار تالیفات هنرآموزان 

چهارم

 بازدید از مراکز پژوهش  وتحقیقات ا ستان

 

اردیبهشت

 اول

 اعلام نتایج و توجه  به نقاط قوت  و ضعف آزمون علمی و عملی مرحله دوم  و درج آن در وبلاگ

دوم

 برنامه ریزی جهت برگزاری  نمایشگاه های دست ساخته های  هنرجویان

سوم

 بازدید  از نمایشگاه بین المللی  کتاب

چهارم

 جلسه گروه جهت  هماهنگی در ارا یه سئوا لات استاندارد در امتحا نات خرداد ماه و درج آن در وبلاگ  

 

 خرداد

 اول

 انتخاب نمونه  سئوالات برتر و ارسا ل آن به هنرستان ها و سازمان

 دوم

 بازدید  از امتحا نات  داخلی هنرستان ها و ارایه عملکرد گروه به سازمان

 سوم

جلسه گروه آموزشی ­- بررسی نمو دار های پیشرفت تحصیلی و افت تحصیلی هنرجویان در هنرستان های چوب وفلز ناحیه یک ساری

 چهارم

بررسی 5 درصد اوراق  امتحانی  داخلی خرداد  ماه 91

                                   

                                   تهیه  شده توسط سرگروه آموزشی ناحیه ساری -   رضا بید آبادی

 

                                                     

 

+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم آبان 1390ساعت 11:36  توسط مهندس رضا بیدآبادی  | 

                                                                          (    بسمه تعالی    )

                                                                      (  طرح درس روزانه  ) 

نام استان : مازندران    شهرستان / ناحیه / منطقه : ساری ناحیه یک    نام آموزشگاه : هنرستان فنی جوار کارخانه      صفحه: 1

 

 نام درس : محاسبات فنی 1   پایه :  دوم فنی  موضوع درس :  روابط سطوح هندسی          صفحات کتاب : 63-60

 

  رشته : صنایع چوب                        نام مدرس : محمد مهدی خوشکار                            مدت جلسه : 90 دقیقه

 

 

 

هدف کلی :  فراگیر در پایان درس .مساحت  اشکال هندسی و سطوح مرکب گوشه دار را محاسبه نماید.

 

 هدفهای جزئی :    پس از پایان درس  از  فرگیر انتظار می رود  :

    1-روابط سطوح هندسی مانند مربع .مستطیل . لوزی .متوازی الا ضلاع . مثلث .ذوذنقه .چند ضلعی منتظم و سطوح مرکب را بداند.

    2- با استفاده  از روابط سطوح هندسی اشاره شده در بند 1 مسایل سطوح قطعات گوشه دار را حل نماید.

    3- با تجزیه سطوح . مساحت  قطعات مرکب گوشه دار را حساب کند.

    4- نسبت به تجزیه سطوح و محاسبه آن برای سطوح مرکب گوشه دار علاقه نشان می دهد .

 

     هدف های رفتاری :  فراگیر در پایان  درس بتواند :

1-       کاربرد واحد اندازه گیری  سطح وتبد یل واحد های آنرا بداند.

2-       روابط سطوح مختلف  هندسی را تشخیص دهد.

3-       کاربرد  روابط سطوح مختلف هندسی را بداند

4-       نسبت به یاد گیری روابط سطوح هندسی علاقه نشان می دهد ..

 

رفتار ورودی : فراگیر واحد اندازه گیری سطح و تبد یل   واحد های  آنرا  می داند  ولی از روابط سطوح  قطعات  گوشه دار اطلاعاتی ندارد.

 

 

 

                                  مراحل  تدریس

 

رسانه آموزشی

  روش تدریس

    زمان

 

      فعالیت قبل از تدریس :

         سلام و احوال پرسی و حضور وغیاب:

     ابتدا  احوال پرسی  و حضور وغیاب سپس.کنترل .وبررسی  تکالیف     جلسه  قبل انجام می گیرد .

     

 

 

      دفتر

 حضور وغیاب

 

 دفا تر فرگیران  

 

     -----                                 

 

  

 

   10

   

   آماده سازی و ایجاد انگیزه :

-یاد آوری  درس  جلسه قبل  با حل چند مسئله  توسط  دانش آموزان

 

(مسایل صفحه 58 کتاب ) و قرار دادن  نمره  جهت تشویق  فراگیران

 

-          یاد آوری  اهمیت محاسبه مساحت سطوح  در زندگی انسان مانند

-           

مساحت زمین . مساحت منزل . اطا ق برای پوشش کف آن )

 

 

 

   کتاب

  مکان کلاس

   تخته وایت برد   

 

 

پرسش وپاسخ      

 

 

      15

 

     ارایه درس جدید :

  بیان روابط سطوح هندسی  با ترسیم  سطوح هندسی  بر روی  تخته  و

 

   نوشتن  فرمول  مساحت  در داخل شکل  و توضیح و شرح  روابط  همراه با ذکر چند مثال  . سطوح مورد نظر  در  تدریس این درس عبارت از :

             لوزی   A=L.b       مربع  2 A=  L        مستطیل    L. b  A=

 

 

     کتاب

 

    ماکت

 

  سطوح هندسی

 

 

   نمایشی

 

   سخنرانی

 

   پرسش و  

   

      پاسخ 

 

    

  45

                                                                          (    بسمه تعالی    )

                                                                      (  طرح درس روزانه  ) 

نام استان : مازندران  شهرستان / ناحیه / منطقه : ساری ناحیه یک نام آموزشگاه : هنرستان فنی جوار کارخانه   صفحه: 2

 

 نام درس : محاسبات فنی 1   پایه :  دوم فنی    موضوع درس :  روابط سطوح هندسی          صفحات کتاب : 63-60

 

  رشته : صنایع چوب                            نام مدرس : محمد مهدی خوشکار                            مدت جلسه : 90 دقیقه

 

 

 

 

                                  مراحل  تدریس

 

رسانه آموزشی

  روش تدریس

    زمان

 

      جمع بندی :

       

           روابط سطوح هندسی  را مرور نموده تا بر روابط مهم

 

           تاکید  بیشتری کرده باشیم .

     

 

 

     

  تصاویر

 

   

  سخنرانی

 

  

 

    5 

   

دادن فرصت به فراگیران  :

 

  به فرا گیران اجازه داده می شود تا سئوالاتی را که در حین تدریس 

 

 

برای  آنان  بوجود آمده  و یادداشت نموده اند  را بپرسند و پاسخ 

 

 

خود را از طرف فراگیران  دیگر ویاهنر آموز دریافت  کنند .

 

     

 

 

 

       ---

 

    سخنرانی

 

پرسش وپاسخ      

 

 

     5

 

     ارزشیابی پایانی :

 

    به جهت اینکه فرگیران  در طول زمان تدریس توجه بیشتری  به مطالب

 

 

    داشته  باشند از مسایل داخل کتاب   بعنوان مثال  12.5.3.1 ( یکی را

 

 

بعنوان نمونه انتخاب کرده )و یا مثال مرتبط با درس  را مطرح نموده و برای

 

 

 فرا گیری که بتواند حل نماید . در دفتر کلاس نمره در نظر می گیریم .

 

 

 

 

  کتاب

      

  دفتر کلاس

 

 ماشین حساب

 

    سخنرانی

 

پرسش و پاسخ

 

    

   5

 

      تعیین تکلیف :

 

 

به فراگیر تاکید  می شود تمرینات صفحه 62و63 کتاب را حل نماید.

 

 

 

 

 

 

  کتاب       

 

 

     سخنرانی

 

 

   5

+ نوشته شده در  جمعه یازدهم اردیبهشت 1388ساعت 23:22  توسط مهندس رضا بیدآبادی  | 

                                                                          (    بسمه تعالی    )

                                                                      (  طرح درس روزانه  ) 

نام استان : مازندران        شهرستان / ناحیه / منطقه : ساری ناحیه یک    نام آموزشگاه : هنرستان فنی جوار کارخانه   صفحه: 1

 

 نام درس : تکنولوژی سازه های چوبی   پایه :  سوم فنی  موضوع درس :  تکنولوژی ساخت وسایل ورزشی چوبی صفحات کتاب : 60-43

  رشته : صنایع چوب                        نام مدرس : یونس کوچکی                                                  مدت جلسه : 90 دقیقه

 

 

هدف کلی :  فراگیر در پایان درس تکنولوژی  وسلیل ورزشی  چوبی را بیان و مراحل کلی ساخت و نحوه کنترل آنها را توضیح دهد.

 

 رئوس مطالب: 1-تولید وسایل ورزشی چوبی 2-انتخاب مواد ساخت وسایل ورزشی 3- مراحل ساخت وسایل ورزشی 4-کنترل نهایی وسایل ورزشی

 

 هدفهای جزئی :    پس از پایان درس  از  فرگیر انتظار می رود  :

1-     تکنولوژی ساخت وسایل ورزشی نظیر چوب اسکی.راکت پینگ پنگ را بیان کند .      

2-     ابعاد چوبهای مخصوص بازی های استادیومی نظیر هاکی. بیسبال . کری کت چوگان .گلف  را بشناسد.

3-     وسایل چوبی ورزش های داخل سالن مانند تخته شنا  و سنگ ورزش باستانی را شرح دهد.

4-     موادی که در ساخت وسایل ورزشی استفاده می شود را شرح دهد.

5-     مراحل ساخت وسایل ورزشی مانند میز پینگ پنگ .میز شطرنج .راکت چوبی بدمینتون وتنیس را شرح دهد.

6-     نحوه کنترل کیفیت  وسایل ورزشی چوبی ساخته شده  را بیان کند.

     هدف های رفتاری :  فراگیر در پایان  درس بتواند :

1        - تکنولوژی  ساخت وسایل ورزشی  را بیان  کند .

2 -   نحوه انتخاب  مواد را شرح دهد .

3- مراحل تولید قطعات وسایل ورزشی را توضیح دهد .

4- نحوه کنترل نهایی ساخت وسایل  ورزشی چوبی ساخته شده را شرح دهد .

 

رفتار ورودی :  فراگیر باید انواع  گونه های چوبی . مزایا  و معایب و مورد استفاده هر یک از آنها را بداند ( از مطالب و جداول درسهای  دیگر )

 

 

                                  مراحل  تدریس

 

رسانه آموزشی

  روش تدریس

    زمان

 

      فعالیت قبل از تدریس :

         سلام و احوال پرسی و حضور وغیاب و ارزش یابی تشخیصی :

         با نام ویاد خدا  و سلام . حضور وغیاب  نموده و از درس گذشته  پرسش کتبی با 2 تا 4 سئوال  از تمامی  فرگیران بعمل آمده  وپس از  زمان تعیین شده

 اوراق  جمع آوری و نمرات پرسش کتبی جلسه گذشته به اطلاع  فرگیران رسیده

  ودر دفتر ثبت می کنیم .

     

 

 

      دفتر

 حضور وغیاب

 

 اوراق پرسش

   جلسه گذشته

 

     -----                                

 

  

 

   20

   

   آماده سازی و ایجاد انگیزه :

    با پرسش های زیر زمینه را برای درس جدید آماده و ایجاد انگیزه می کنیم :

1-     آیا در منزل وسیله ورزشی چوبی دارید ؟ از چه گونه چوبی است ؟

2-      چند نوع وسیله ورزشی  را نام ببرید ؟

3-     چرا بعضی از وسایل چوبی اختصاصا  از چوب ساخته می شود ؟

 

 

   نشان دادن

 تصاویر کتاب  

 

 

پرسش وپاسخ       

 

 

     5

 

     ارایه درس جدید :

       با پا سخ های دانش اموزان وارد بحث  درس شده  وانواع وسایل ورزشی

   موجود را نام می بریم سپس علت استفاده از چوب  را توضیح  داده  و ساخت سنتی  ( قدیم ) و صنعتی ( امروزی ) وسایل ورزشی را مختصرا بیان می کنیم .

  با نشان دادن تصاویر  کتاب  توسط  دستگاه  اپک  روی دیوار تکنولوژی ساخت

  قایق های تفریحی . ورزشی . چوب اسکی .  راکت پینگ پنگ و چو بهای  هاکی

   بیسبال . کری کت . چوگان .گلف . میز  پینگ پنگ ومیز شطر نج را توضیح

    می دهیم   .همچنین نحوه کنترل نهایی هر یک از وسایل نامبره شرح داده می شود                                                                                                                                                         

 

 

 

       کتاب

 

    دستگاه اپک

 

      پرده

 

 

    نمایشی

 

    سخنرانی

 

پرسش و پاسخ

 

    

  45

                                                                          (    بسمه تعالی    )

                                                                      (  طرح درس روزانه  ) 

نام استان : مازندران        شهرستان / ناحیه / منطقه : ساری ناحیه یک    نام آموزشگاه : هنرستان فنی جوار کارخانه   صفحه: 2

 

 نام درس : تکنولوژی سازه های چوبی   پایه :  سوم فنی  موضوع درس :  تکنولوژی ساخت وسایل ورزشی چوبی صفحات کتاب : 60-43

  رشته : صنایع چوب                        نام مدرس : یونس کوچکی                                                  مدت جلسه : 90 دقیقه

 

 

 

                                  مراحل  تدریس

 

رسانه آموزشی

  روش تدریس

    زمان

 

      جمع بندی :

       

           نکات  اصلی  و مهم درس  را مرور نموده تا بر موضوع های مهم

 

           تاکید  بیشتری کرده باشیم .

     

 

 

     

  تصاویر

 

   

  سخنرانی

 

  

 

    5 

   

دادن فرصت به فراگیران  :

 

  به فرا گیران اجازه داده می شود تا سئوالاتی را که در حین تدریس  برای

 

  آنان  بوجود آمده  و یادداشت نموده اند  را بپرسند و پاسخ  خود را از

 

طرف فراگیران  دیگر ویا هنر آموز دریافت  کنند .

     

 

 

 

       ---

 

    سخنرانی

 

پرسش وپاسخ      

 

 

     5

 

     ارزشیابی پایانی :

 

      به جهت اینکه فرگیران  در طول زمان تدریس توجه بیشتری  به مطالب 

 

       داشته  باشند  از دو یا چهار نفر پرسش شفایی انجام و نمرات  در دفتر

 

      ثبت می گردد . وبرای فرگیران با نمرات خوب در این بخش تشویق هایی

 

       در نظر گرفته می شود.

 

 

 

      

  دفتر کلاس

 

 

 

پرسش و پاسخ

 

    

   5

 

      تعیین تکلیف :

 

      به فراگیران  گفته می شود  که در جلسه بعدی  از مطالب  این درس

 

      پرسش کتبی  بعمل می آید . واز آنان  خواسته می شود که هر نوع

 

      وسیله ورزشی چوبی را که در منزل دارند به هنرستان  آورده تا دیگر

 

       فراگیران  از نزدیک با آنها آشنا شوند ( در صورت امکان )

 

         وبا صلوات برمحمد و آل محمد (ص) کلاس را به پایان می بریم .

 

 

 

  کتاب       

 

 

     سخنرانی

 

 

   5

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم اردیبهشت 1388ساعت 0:51  توسط مهندس رضا بیدآبادی  | 

                                                                          (    بسمه تعالی    )

                                                                      (  طرح درس روزانه  ) 

نام استان : مازندران        شهرستان / ناحیه / منطقه : ساری ناحیه یک    نام آموزشگاه : هنرستان فنی جوار کارخانه   صفحه: 1

 

 نام درس : خشک کردن ونگهداری  چوب      پایه :  سوم فنی      موضوع درس :  رطوبت چوب      صفحات کتاب : 12-6

  رشته : صنایع چوب                               نام مدرس : رضا بید آبادی                                   مدت جلسه : 90 دقیقه

 

 

هدف کلی :  آشنایی هنرجویان با رطوبت چوب . روشهای تعیین درصد رطوبت و تبادل رطوبتی در چوب

 

 رئوس مطالب  : 1- رطوبت در چوب  2- روشهای تعیین رطوبت چوب  3- تبادل رطوبت در چوب

 

 هدفهای جزئی :    پس از پایان درس  از  هنرجویان انتظار می رود  :

1-     نقطه اشبا ع الیاف چوب  F.S.P  را بدانند .

2-     روشهای تعیین درصد رطوبت در اتو  هیگرومتریک و الکتریکی را بشناسند .

3-      رطوبت یک چوب را با دستگاه  رطوبت سنج اندازه بگیرند .

4-     رطوبت تعادل در چوب را شرح دهند .

هدف های رفتاری :  پس از پایان  درس از  هنرجویان  انتظار می رود :

1-     رطوبت چوب را شرح دهند .

2-      روشهای تعیین  رطوبت چوب را شرح دهند .

3-      تبادل رطوبت چوب با محیط را شرح دهند.

رفتار ورودی :  هنرجویان تاکنون  اطلاعاتی  راجع به چوبهای پهن برگ و سوزنی برگ  دارند  ولی در مورد  رطوبت چوب

 

                     و روش تعیین درصد رطوبت اطلاعا تی ندارند .

 

                                  مراحل  تدریس

 

رسانه آموزشی

  روش تدریس

    زمان

 

      فعالیت قبل از تدریس :

         آماده سازی  قبل از شروع  درس :

         به منظور آموزش  و آداب اجتماعی  و ارزش والای  اسلامی  به

        هنرجویان  سلام نموده  سپس حضور غیاب می کنیم .

 

      دفتر

 حضور وغیاب

 

     -----                                

 

     5

   

   ارزشیابی  تشخیصی :

-         بررسی  تکلیف  یا تحقیق  جلسه قبل

-          آزمون مرحله ای پرسش  مربوط به درس گذشته  که می تواند  بصورت

شفاهی از تعداد معدود ی از هنرجویان  و یا بصورت کتبی  با طرح 2تا 4 سئوال  از تمامی هنرجویان  بعمل می آید .نمونه ای ازاین سئوالات عبار تنداز

1-     سه هدف از خشک کردن چوب را بیان کنید ؟

2-      چوب پهن برگان را در فرآیند  خشک کردن تعریف کنید ؟

3-      چوب سوزنی برگان را در فر آیند خشک کردن  تعریف کنید ؟

 

 

 

   اوراق

 

  سئوالات

 

 

پرسش وپاسخ      

 

 

    15

 

  آماده سازی و ایجاد انگیزه :

 به منظور  جلب توجه  هنر جویان  برای یاد گیریی  در س جدید  سئوالاتی مطرح

  می کنیم   مانند :

1-     دریک چوب تازه قطع شده  آب در دیواره سلول  و حفره سلول  چگونه

تغییر می کند ؟

2-     آیا روشی برای اندازه گیری  در صد رطوبت چوب می شناسید ؟

3-        اگر قطعه چوبی  در محیط مرطوب یا خشک قرار گیرد تبادل رطوبتی آن چگونه است ؟

 

 

نشان دادن

 تصاویر کتاب

 

 

پرسش و پاسخ

 

     5

                                                                          (    بسمه تعالی    )

                                                                      (  طرح درس روزانه  ) 

نام استان : مازندران        شهرستان / ناحیه / منطقه : ساری ناحیه یک    نام آموزشگاه : هنرستان فنی جوار کارخانه    صفحه : 2

 

 نام درس : خشک کردن ونگهداری  چوب      پایه :  سوم فنی      موضوع درس :  رطوبت چوب      صفحات کتاب : 12-6

  رشته : صنایع چوب                               نام مدرس : رضا بید آبادی                                   مدت جلسه : 90 دقیقه

 

 

                           مراحل  تدریس

    رسانه آموزشی

 روش تدریس     

    زمان

 

  ارایه درس جدید :

  از چند نفر از هنر جویان پاسخ سئوالات  گرفته می شود .سپس معرفی موضوع درس  و رئوس مطالب انجام می گیرد .

 بعد از بحث و توضیح هر مطلب فهرست و خلاصه مطالب  را مرحله به مرحله  روی تابلو می نویسیم .

 پس از آن در خصوص  روشهای تعیین رطوبت چوب  در صورت وجود  دستگاه هیگرومتر و رطوبت سنج الکتریکی را به هنر جویان نشان  می       

 - دهیم  و طریقه اندازه گیری درصد رطوبت را برروری  نمونه چوب از

 قبل تهیه شده  توضیح می دهیم . سپس بکمک اپک  منحنی تغیرات رطوبت  چوب را روی دیوار نمایش داده و رطوبت تعادل را شرح می دهیم .

 

  

 

 

       کتاب

 

    گچ سفید و رنگی

 

  دستگاه اپک

 

     پرده

 

  دستگاه رطوبت     

        سنج

 

 

 پرسش و پاسخ

 

    سخنرانی

 

    نمایشی

 

    نوشتن

 

 

      40

 

  جمع بندی :

  برای تاکید  برنکات اصلی درس و رفع نواقص یادگیری هنر جویان 

 خلاصه ای از درس  را مجددا  توضیح می دهیم . بطوریکه  در پایان 

 هنرجویان با رطوبت چوب و روش های  تعیین رطوبت  و تبادل  رطوبتی

  چوب آشنا گردند.

 

 

  

    تصاویر

 

 

    سخنرانی

 

 پرسش وپاسخ   

 

 

      5

 

 

 

 

  دادن فرصت  به دانش آموزان :

   به هنرجویان  فرصت می دهیم  تا اگر سئوالی  در زمینه  درس دارند

    بپرسند  تا رفع اشکال نمایند.

 

 

        --                    

 

   سخنرانی

 

 پرسش و پاسخ

 

      5

 

 ارزشیابی  پایانی :

   با طرح چند سئوال شفاهی  از هنر جویان به میزان یادگیری  آنها 

   پی می بریم  . سپس  نمرات  در دفتر کلاس  ثبت می گردد.

 

 

     دفتر کلاس                

 

پرسش و پاسخ

 

       5

 

  فعالیت های تکمیلی :

    از یکی از هنرجویان  می خواهیم  مطلبی راکه از کتابهای مرجع دیگر

    و یا  سایت های مرتبط  در ارتباط  با رطوبت  چوب ( موضوع درس )

    که قبلا  تهیه کردهام  در کلاس بخواند .

 

 

    کتاب مرجع                       

 

  سخنرانی

 

       5

 

تعیین تکلیف جلسه بعد :

  به هنرجویان   گفته  می شود  که در جلسه بعد از مطالب  گفته شده این جلسه  پرسش کتبی  بعمل می آید  . وبا صلوات  بر محمد  و آل محمد 

  کلاس را به پایان  می رسانیم .

  

      کتاب

 

    سخنرانی 

 

     5

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم اردیبهشت 1388ساعت 0:45  توسط مهندس رضا بیدآبادی  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم بهمن 1387ساعت 20:30  توسط مهندس رضا بیدآبادی  | 

چوب پلاستیک

 

چوب پلاستیک محصولی جدید در ایران می باشد که به سرعت در حال جیگزین شدن به جای محصولات چوبی و پلاستیکی مانند MDF و نئوپان و سایر محصولات چوبی می باشد

مهندسی چوب

 آنجائيكه خصيصه‌هاي چوب در بين گونه‌ها، درختان، گونه‌هاي يكسان و حتي بين بخش‌هاي مختلف يك درخت متفاوت مي‌باشد، چوبهاي سخت يا يكپارچه را نمي‌توان با چوبهاي پيوندي، در محدوده خصيصه‌هايي كه مي‌توان آنها را در روال فرآوري كنترل نمود، انطباق داد. بهنگامي كه متغيرهاي فرآوري به درستي انتخاب شده باشند، نتيجه نهايي حتي مي‌تواند بهتر از موارد مرتبط با خصيصه‌هاي طبيعي آن حاصل گردد. خصيصه‌هاي چوب سخت،‌ يا يكپارچه،‌ از نقطه نظر تغييرات آن در سطح سلولي مورد مطالعه قرار گرفته است. اما با توجه به چوب‌هاي پيوندي يا چوبهايي كه بصورت مجدد مورد فرآوري ساخت قرار گرفته‌اند، تغيير در خصيصه‌ها را مي‌بايست در سطح الياف، ذرات،‌ خرده‌ها يا سطح روكش مورد مطالعه قرار داد. خصيصه‌هاي چنين موادي را بر اثر روال‌هاي فرآوري نظير تركيب، اعمال تنظيمات مجدد يا ساخت لايه‌هاي اين عناصر مي‌توان تغيير داد...

با وجود آنكه محدوده وسيعي از كامپوزيت‌هاي چوبي و كاربردهاي بسياري براي اين محصولات وجود دارد، به منظور برآورده ساختن اهداف اين فصل، كامپوزيت‌هاي چوبي به سه دسته كلي تقسيم مي‌شوند: تخته‌هاي چند لا، كامپوزيت‌هاي نئوپان و فيبر و كامپوزيت‌هاي چوبي - غير چوبي. كتابهاي زيادي در زمينه هر يك از اين دسته بندي‌ها نوشته شده است ولي با توجه به محدوديت اين فصل لازم است تا مباحث بصورت كلي و خلاصه مطرح گردند. بر اين اساس مراجع براي دسترسي به اطلاعات بيشتر مشخص شده است. اطلاعات در زمينه محصولات لايه‌اي چوبي – چسبنده (الوار، كامپوزيت‌هاي سازه‌اي شامل روكش‌هاي لايه‌اي)  و الوار پيوندي – چسبنده محصولات چوبي و پانلي در فصل 11 ارائه گرديده است. بسياري از مواد كامپوزيت، نظير تخته‌هاي فيبري، MDF و نئوپان را مي‌توان از چوب يا تركيبي از الياف كشاورزي به دست آورد ...

انواع مواد كامپوزيت متعارف

مواد كامپوزيت چوبي متعارف بر مبناي پيكر بندي فيزيكي چوبي بكار گرفته شده در ساخت محصولات به 5 دسته اصلي تقسيم مي‌گردند: تخته چند لا، تخته‌هاي ليفي جهتدار، نئوپان،‌ تخته‌هاي سخت و تخته‌هاي فيبري سلولزي. در چارچوب اين محدوده‌ها، عملكرد يك كامپوزيت نوع متعارف را مي‌توان بر مبناي كاربري نهايي محصول خاص فرم داد...

ملاحظات مرتبط با مواد چسبنده 

محصولات كامپوزيت چوبي متعارف مورد بحث قرار گرفته شده در اين فصل معمولاً با مواد ترموستينگ يا رزين‌هاي بعمل آوري گرمايي و يا با چسب‌هاي ساخته شده‌اند الياف ليگنوسلولز چوب را بهم نگه مي‌دارند. خصيصه‌هاي فيزيكي و مكانيكي روكش‌هاي چوبي، الياف و مواد پانلي بوسيله استاندارد جامعه آمريكايي تست و روش‌هاي تست مواد (ASTM) تعيين مي‌گردد....

مواد افزودني 

يكسري از مواد افزودني در توليد محصولات كامپوزيت متعارف بكار گرفته مي‌شوند. يكي از مهمترين مواد افزودني موم مي‌باشد كه باعث مي‌شود تا محصولات نهايي در مقابل نفوذ مواد آبي مقاوم گردند. در محصولات نئوپان و تخته‌هاي فيبري، امولسيون موم مقاومت بسيار مناسبي را در برابر آب و ثبات ابعادي بهنگامي كه تخته مرطوب مي‌شود نشان خواهند داد. حتي ميزان اندكي از اين مواد (5/0% تا 1%) باعث مي‌شود تا ميزان آب موجود در الوار بخوبي گرفته شود....

مسائل كلي توليد 

توليد موفقيت‌ آميز هر يك از محصولات چوبي كامپوزيت اعمال كنترل بر روي مواد خام را طلب مي‌نمايد. بطور مساوي، مواد خام،‌يكنواخت، پايدار و قابل پيش بيني مي‌باشند. چوب چنين كيفيت‌هايي را عرضه نمي‌دارد اما اين موارد در بين گونه‌هاي مختلف متفاوت مي‌باشند...

استانداردهاي پانل‌هاي چوبي

انواع كلي استانداردهاي محصولات پانلي شامل استانداردهاي محصول و استانداردهاي عملكرد مي‌باشند. جدول 2-10 نسبت به ليست استانداردهاي محصولات كامپوزيت متعارف و معمولي اقدام نموده است. عبارت مواد چسبنده، در موارد تشريح شده ذيل در زمينه محصولات و استانداردهاي عملكرد مترادف با چسب مي‌باشد....

استانداردهاي محصول

استانداردهاي محصول را مي‌توان بر اساس استانداردهاي روش توليد و استانداردهاي تست آزمايشگاهي طبقه‌بندي نمود. بطور احتمالي بهترين نمونه استاندارد روش توليد استاندارد محصول اختياري PS1-95 براي ساخت و ساز صنعتي تخته‌هاي چند لا مي‌باشد (NIST 1995). ...

استانداردهاي عملكرد 

استانداردهاي عملكرد براي پانل‌هايي كه داراي مصارف نهايي خاصي مي‌باشند طراحي و نوشته شده است. اين استانداردهاي بر روي عملكرد پانل براساس تست‌هاي آزمايشگاهي تمركز دارند كه هدف از آنها مشخص نمودن عملكرد اين پانل‌ها براي مصارف نهايي خاص مي‌باشد....

تخته چند لا 

 تخته چند لا يك پانل مسطح مي‌باشد كه از ورق‌هاي روكش بنام كپه‌ها ساخته شده است كه از طريق بكارگيري پرس بوسيله مواد چسبنده يكنواخت گرديده و بدين وسيله يك پانل را از طريق پيوند مواد چسبنده بين اين كپه‌ها بوجود مي‌آورد. تخته‌هاي چند لا را مي‌توان از چوبهاي نرم يا سخت بوجود آورد. اين موارد معمولاً از طريق بكارگيري تعدادي از لايه‌ها بصورت فرد با داشتن حالت مسير رگه‌اي لايه‌هاي مجاور عمود بر يكديگر درست مي‌شوند...

انواع تخته چند لا 

بطوركلي، دو كلاس تخته چند لا موجود مي‌باشد كه به وسيله استانداردهاي مجزا تحت پوشش قرار گرفته‌اند: (الف) تخته چند لا ساختماني و صنعتي و (ب) تخته چند لا چوب سخت و دكوري. تخته‌هاي چند لاي ساختماني وصنعتي بصورت سنتي از چوبهاي نرم نظير صنوبر دوگلاس، كاج جنوبي، صنوبر سفيد، كاج اروپايي، شوكران غربي و چوب قرمز ساخته مي‌شود...

ملاحظات فرآوري 

پس از آن كه درختان قطع شده و بصورت طولي درآمدند، الوارها رتبه‌بندي گرديده و جهت مشخص نمودن مهمترين موارد كاربرد مربوط به الياف چوبي دسته بندي مي‌شوند. براي تخته‌هاي چند لاي چوب نرم، در گذشته،‌ الوار بعنوان الوار «پوست كن» رتبه‌بندي شده و به كارخانه‌هاي روكش‌سازي يا كارخانجات سازنده تخته چند لا ارسال شده و الوار اره شده نيز به كارخانه‌هاي الوار سازي انتقال داده مي‌شد...

 

رتبه بندي و طبقه‌بندي 

تخته چند لا هم دركلاس چوبهاي داراي دوام و هم در كلاس چوبهاي رتبه دار طبقه بندي مي‌گردد. كلاس چوبهاي داراي دوام به قابليت پانل در مقاومت در برابر تاثيرات صدمه ديدگي و شرايط آب و هوايي يا رطوبت اشاره دارد. كلاس رتبه‌ نيز جزء نام ديگر براي تشريح استفاده خاص از اين پانل مي‌باشد كه شامل استفاده درنواحي كف مي‌باشد ...

پانل‌هاي ويژه

برخي از پانل‌هاي تخته چندلا براي كاربردهاي خاصي طراحي شده است، شامل موارد دكوري و كف‌پوشها كه در مصارف خارجي كاربرد دارند. فرآوري تخته چندلا با استفاده از مواد محافظت كننده و ضد آتش به وسيله توليد كنندگان خارج از صنعت توليد تخته چندلا انجام مي‌پذيرد. تخته چندلا براحتي با استفاده از فرآوري‌هاي آب‌برد و ضد حريق تحت فرآيند فشار قرار گرفته و بر اين اساس تخته چندلاي فرآوري شده براحتي براي استفاده در جايي كه موارد آن مد نظر مي‌باشد فراهم است...

ذرات و كامپوزيت‌هاي الياف 

بسياري از مواد كامپوزيت چوبي بعنوان مواد معروف درآمدند. اين كامپوزيت‌ها معمولاً بصورت پانل موجود بوده و به صورت گسترده‌ در امر خانه سازي و مبلمان بكار گرفته مي‌شوند. كامپوزيت‌هاي متعارف به صورت معمول از مواد چسبنده فرآوري گرمايي ساخته شده كه باعث مي‌شود تا اجزاي الياف چوب به هم بچسبند. خصيصه‌هاي فيزيكي و مكانيكي الياف چوبي و ذرات مواد پانل به وسيله استاندارد روش‌هاي تست ASTM مشخص مي‌گردند....

تشكيل خمير 

دستگاه تشكيل دهنده خمير داراي پيكربنديهاي زيادي مي‌باشد كه از ادوات الكترونيك تا ادوات مكانيكي را شامل شده و متشكل از ديسك‌هاي چرخشي جهت يكپارچه سازي طول رشته‌ها و هماهنگي آنها مي‌باشد و همچنين از سيستم‌هاي منطبق كننده جهت مشخص قرار دادن رشته‌ها در امتداد عرض پانل بهره‌مند مي‌باشد...

پرس گرم 

در پرس گرم، خمير لايه شده سست يا رشته‌هاي جهتدار تحت شرايط گرمايي به وسيله پرس فشرده شده تا آنكه رزين بخوبي بعمل آورده شود. در اين سيستم‌ها 16 نوع از محصولات 7/3 در 3/7 متر (12 در 24 فوت) را مي‌توان بصورت همزمان در پرسهاي باز چندگانه تحت روال فرم دهي قرار داد. يك توسعه اخير پرس پيوسته براي OSB مي‌باشد. ...

تخته نئوپان

صنعت تخته چندلا جهت مرتفع نمودن نيازها در رابطه با خلاص شدن از مقدار زيادي از خاك‌هاي اره، خرده چوبهاي رنده و تا اندازه كمتري پس‌ماندهاي كارخانه‌اي و ديگر ضايعات مواد مشابه كه به وسيله ديگر صنايع چوب توليد مي‌گردد، بوجود آمد. به طور ساده، تخته نئوپان از طريق كاهش مكانيكي مواد و تبديل آنها به ذرات كوچك و پس از آن اضافه كردن مواد چسبنده بدانها و توليد نمودن ملاطي خميري از اين ذرات همراه با انجام روالهاي گرمايي و پرس كاري توليد مي‌گردد...

تخته‌هاي فيبر

واژه فيبر شامل تخته سخت، تخته فيبري داراي تراكم متوسط (MDF) و تخته عايق مي‌باشد. چندين مورد وجه تمايز بين تخته فيبري و تخته نئوپان را بيان مي‌دارد كه مهمترين آنها وجه تمايز فيزيكي اين مواد تشكيل شده از خرده چوبها مي‌باشد (شكل 9-10). از آنجايي كه چوب به صورت ذاتي فيبروزي مي‌باشد، تخته فيبري نيز قدرت ذاتي چوب را بيش از تخته نئوپان دارا مي‌باشد....

تخته عايق 

تخته‌هاي عايق داراي تراكم اندك مي‌باشند و محصولات پانلي مرطوب براي مواردي نظير عايق، كاهش صدا، كف پوش فرش و كاربردهاي مشابه بكار برده مي‌شوند. در توليد تخته عايق،‌ نياز به پالايش و كنترل به واسطه مواد خام موجود در نظر گرفته مي‌شود و بر مبناي ادوات استفاده شده، و همچنين نوع محصول مورد نياز اين موارد انجام مي‌پذيرد. ...

كامپوزيت‌هاي خاص 

كامپوزيت‌هاي خاص به منظور تحصيل خصيصه‌هاي مطلوب نظير مقاومت در برابر آب، قدرت مكانيكي،‌كنترل اسيديته و پوسيدگي و همچنين مقاومت در برابر حشرات ساخته مي‌شوند. چوبهاي روي هم قرار گرفته يا روكش‌ها را نيز مي‌توان بدين كامپوزيت‌ها اضافه نمود تا با باعث ارتقاي خصيصه‌هاي ساختاري و ظاهري شوند (شكل 14 -10)....

كامپوزيت‌هاي مقاوم در برابر رطوبت 

موادي همچون آهار، موم و قير را مي‌توان جهت به وجود آوردن حالت مقاومت در برابر رطوبت به كامپوزيت‌ها اضافه نمود. مواد آهار باعث پوشش سطح الياف شده و انرژي سطحي را كاهش داده و باعث مي‌شوند تا الياف نسبتاً آب گريز شوند. مواد آهار را مي‌توان به دو روش به كار گرفت....

كامپوزيت‌هاي ضد آتش 

دو روش كلي براي ارتقاي عملكرد ضد آتش كامپوزيت‌ها با توجه به خصيصه‌هاي شيميايي موجود مي‌باشد. يكي از اين روش‌ها اشباع فشار چوب بوسيله مواد شيميايي آبزي و يا مواد محلول در‌ آب آلي مي‌باشد. روش دوم شامل بكار گيري مواد شيميايي ضد آتش و پوشاندن سطح چوب با آنها مي‌باشد...

كامپوزيت‌هاي فرآوري محافظتي 

چوب به ميزان زيادي در برابر حملات قارچها و حشرات آسيب پذير مي‌باشد. بنابر اين،‌ انجام روال‌هاي محافظت يا فرآوري براي تحصيل حداكثر دوام و استحكام در شرايط ناهنجار لازم مي‌باشد....

كامپوزيت‌هاي چوبي و غير چوبي 

روال‌هايي در زمينه علاقه به تركيب مواد چوبي با ديگر مواد خام نظير پلاستيك،‌ گچ و بتون و بوجود آوردن محصولات كامپوزيت همراه با خصيصه‌هاي منحصر به فرد و هزينه‌هاي پايين ديده شده است. دليل اوليه روي آوردن به چنين پديده‌اي مبتني بر تحقيقات و اهداف توسعه ذيل مي‌باشد:...

كامپوزيت‌هاي پيوندي غير آلي

كامپوزيت‌هاي چوبي غير آلي داراي يك تاريخچه دراز ومتغير بوده كه از توليد تجاري در آسيا در سال 1914 آغاز مي‌شود. مواد ساختماني زيادي را مي‌توان از طريق پيوند دهنده‌هاي غير آلي و ليگنوسلولزي بوجود آورد كه شامل محصولات پانلي معمولي، روكش، پوشش‌هاي سخت و اجزاي ساختماني پيش ساخته مي‌باشد ...

 

كامپوزيت‌هاي پيوند – گچي

گچ را مي‌توان از طريق معادن طبيعي يا محصولات جانبي گاز خنثي به دست آورد. گچ توليدي اين گاز هم اكنون بصورت مقادير زياد در ايالات متحده توليد مي‌شود چرا كه قواعد مرتبط با هواي پاك اكيداً رعايت گردد، كه خود ناشي از پخش آهك در فرآيند احتراق بوده و جهت كاهش انتشار سولفور دي اكسيد اين قانون وضع گرديده است...

كامپوزيت‌هاي پيوند- سيمان منيزي  

تخته‌هاي كمتري كه داراي پيوند سيمان- منيزيم مي‌باشند در مقايسه با پانلهاي پيوند سيماني يا گچي توليد مي‌شوند كه علت عمده آن قيمت مي‌باشد. با اين وجود، سيمان منيزيم داراي برخي از مزيتهاي توليدي در مقايسه با سيمان پورتلند نمي‌باشد. در ابتدا وجود مقادير مختلف شكر در ليگنوسلولز به ظاهر داراي تاثير زيادي بر روي عمل پخت و پيوند اتصال دهنده‌ها نمي‌باشد....

كامپوزيتهاي پيوندي- سيمان- پورتلند

يكي از كامپوزيتهاي پيوند غير آلي كه داراي استفاده گسترده‌اي مي‌باشند كامپوزيتهايي هستند كه از پيوند با سيمان پورتلند برخوردار مي‌باشند. سيمان پورتلند، به هنگامي كه با آب تركيب شد، بطور فوري در فرآيندي كه به نام هيدراته شدن خوانده مي‌شود واكنش پذيرفته و نهايتا به شكل يك توده سنگ مانند محكم در مي‌آيد. بطور موفقيت‌آميزي كامپوزيتهاي داراي پيوند با سيمان پورتلند بازاري شامل هر دو نوع محصولات داراي دانسيته پايين ساخته شده با خرده‌هاي چوب و همچنين محصولات داراي تراكم بالا ساخته شده با ذرات يا الياف مي‌باشند...

كامپوزيتهاي ترموپلاستيك – الياف چوبي

همانگونه كه در جاي ديگري تشريح شده است، استفاده از مواد ليگنوسلولزي همراه با مواد پليمري ترموپلاستيك همانند فنول يا اوره فورمالدئيد، در توليد كامپوزيتها داراي تاريخ طولاني مي‌باشند. با اين وجود، استفاده از ليگنوسلولز همراه با ترموپلاستيك نوآوري جديدتري بشمار مي‌آمد. بطور كلي، ترموپلاستيك به هنگام گرم شدن نرم گشته و به هنگام سرد شدن سخت مي‌گردد...

كامپوزيتهاي نوع – منسوج‌ غير بافتي

در مقابل كامپوزيتهايي كه از ميزان بالا يا اندكي ترموپلاستيك برخوردار مي‌باشند، كامپوزيتهاي نوع – منسوج‌ غير بافتي معمولا نيازمند مواد فيبروزي دراز براي توليد مي‌باشند. اين الياف  ممكن است جوت يا كنف هندي بعمل آورده شده باشند، اما معمولا آنها مواد ترموپلاستيك سنتزي مي‌باشند. فرآينده‌هاي غير بافتي اجازه تحمل يا بكارگيري محدوده گسترده‌اي از مواد ليگنوسلولزي و الياف  سنتزي را مي‌دهند، كه البته منوط به كاربردهاي محصول مي‌باشد...

 

كامپوزيت‌هاي الياف طبيعي در صنايع ساختمان و خودرو

عدم امكان بازيافت و قيمت بالا، همواره به عنوان دو معضل عمده گسترش كامپوزيت‌هاي پليمري در دنيا مطرح بوده است. اما امروزه استفاده از الياف طبيعي در ساخت كامپوزيت‌ها نويدبخش افق روشني براي صنعت كامپوزيت است. اين الياف به راحتي به چرخه طبيعت برمي‌گردند و از قيمت بسيار پايين‌تري برخوردار هستند. متن زير به معرفي مزاياي كاربرد اين نوع الياف در صنايع ساختمان و خودرو مي‌پردازد:

معضلات كامپوزيت‌هاي الياف شيشه كامپوزيت‌ها در حقيقت تركيبي از الياف تقويت‌كننده با يك رزين پليمري به شمار مي‌آيند .
يك قطعه كامپوزيتي ساخته‌شده از جنس الياف شيشه پس از اتمام عمر خود در طبيعت باقي مي‌ماند و مانند مواد آلي، نمي‌تواند توسط باكتري‌ها تجزيه شود. اين مشكل حتي با سوزاندن قطعه كامپوزيتي به قوت خود باقي است؛ چراكه سوزاندن تنها قسمت پليمري قطعه را به طبيعت برگشت مي‌دهد و الياف شيشه در حين حرارت ديدن همچنان بدون تغيير باقي مي‌مانند. حتي اگر بخواهيم اين الياف را مجدداً مورد استفاده قرار دهيم، خواهيم ديد كه بعد از چند بار بازيافت كردن، الياف مقاومت مكانيكي خود را از دست مي‌دهند و به صورت ضايعات بلااستفاده در خواهند آمد.
از سويي الياف شيشه نسبت به آهن معمولي گرانتر است و همين عامل قيمت بالا باعث شده است كه در بسياري موارد، استفاده از آهن به‌صرفه‌تر از الياف شيشه (فايبرگلاس) باشد. علاوه بر آهن، آلومينيوم نيز به دلايل قابليت‌هاي بالايي كه در فرايندهاي شكل‌دهي از خود نشان مي‌دهد و همچنين مقاومت در برابر خوردگي، از رقباي كامپوزيت‌ها محسوب مي‌شود.
اين دو معضل باعث كند شدن ميزان استفاده از كامپوزيت‌ها در صنايع ساختمان و خودرو گرديده است.

كامپوزيت‌هاي الياف طبيعي
براي مقابله با اين دو نقيصه، فعاليت‌هاي گسترده‌اي جهت استفاده از الياف طبيعي همچون كنف و چتايي در ساخت قطعات كامپوزيتي صورت گرفته است. اين فعاليت‌ها طي دهه گذشته به نحو چشمگيري افزايش يافته است و از سوي كشورهاي مختلف توسعه يافته و در حال توسعه همچون آمريكا، هند و غيره دنبال مي‌شود.
الياف طبيعي بسيار سبك بوده و فوق‌العاده ارزانتر از الياف شيشه هستند. اين الياف خواص مكانيكي بسيار خوبي از خود نشان مي‌دهند و به سادگي در انواع فرايندهاي شكل‌دهي كامپوزيت‌ها از قبيل پالتروژن يا قالب‌گيري فشاري قابل استفاده هستند. برخلاف آنچه كه از الياف طبيعي انتظار مي‌رود سرعت اشتعال كامپوزيت‌هاي الياف طبيعي بسيار پايين‌تر از حد تصور است.
اين الياف از نظر مقاومت و قيمت، حد واسط پلاستيك‌ها و كامپوزيت‌هاي الياف شيشه (فايبرگلاس) محسوب مي‌گردند. بنابراين در ساخت قطعات تزئيني و ساير مواردي كه نيازمند مقاومت فوق‌العاده نيست (اصطلاحاً سازه‌هاي غيرباربر) رقباي مناسبي براي پلاستيك‌ها، فايبرگلاس و حتي چوب و آهن به شمار مي‌آيند. در مقام مقايسه نيز كامپوزيت‌هاي الياف طبيعي نسبت به بهترين پلاستيك‌‌ها تا سي درصد مقاوم‌تر هستند.
مجموع اين عوامل باعث گرديده است كه صنايع ساختمان و خودرو به عنوان بزرگترين صنايع مصرف‌كننده كامپوزيت‌ها، استقبال مناسبي از كامپوزيت‌هاي الياف طبيعي بنمايند.

صنعت خودرو
كامپوزيت‌هاي الياف طبيعي مورد استفاده در خودروسازي را مي‌توان به دو دسته تقسيم‌بندي نمود:
۱- نخست آنهايي كه صرفاً در ساخت قطعات تزئيني به كار مي‌روند و نياز به مقاومت چندان بالايي ندارند    2-دسته ديگر آنهايي كه كاربرد نيمه باربر دارند و لازم است تا مقاومت مكانيكي نسبتاً بالايي از خود نشان دهند.

 
دسته اول بيشتر در ساخت قطعات داخل اتاق خودرو همچون رودري، طاقچه عقب و داشبورد كاربرد دارند. دسته دوم در ساخت پوشش سقف و صندوق عقب مورد استفاده قرار مي‌گيرند و لازم است تا در برابر ضربه و بار اعمالي استحكام لازم را داشته باشند.
كامپوزيت‌هاي الياف طبيعي مصرفي در قطعات خودروها علاوه بر داشتن حداقل خواص مكانيكي، از رفتار شكست بسيار خوبي برخوردار هستند. اين كامپوزيت‌ها به صورت غيرناگهاني و تدريجي مي‌شكنند و همچنين در حين تصادفات، كمتر لبه‌هاي تيز و برنده كه سرنشين خودرو را زخمي كند توليد مي‌كنند.
اين كامپوزيت‌ها به طور خلاصه نسبت به مواد متداول از خواصي مناسب زير برخوردارند:
۱) سطح نهايي بسيار صاف و نرمي دارند.
۲) ظاهر آنها بسيار بهتر از پلاستيك‌هاي ارزان‌قيمت است.
۳) ازنظر حرارتي در برابر شعله بسيار مقاوم‌تر از پلاستيك‌ها هستند.
۴) جاذب اصوات بيروني هستند.
۵) به مرور زمان تغيير شكل نمي‌دهند.
۶) نسبت به تغييرات جوي همچون رطوبت مقاوم هستند.
۷) هزينه پاييني دارند.

صنعت ساختمان


صنعت ساختمان يكي از بزرگترين بازارهاي كامپوزيت‌هاي الياف طبيعي به شمار مي‌آيد. استفاده از كامپوزيت‌هاي الياف طبيعي به عنوان جانشين‌هاي مناسب چوب و آهن در ساخت‌وساز به شدت در حال گسترش است. در ساخت پارتيشن‌ها، سقف‌هاي كاذب، حصارها نرده‌ها، كف‌ها و نماي ديوارها به خوبي مي‌توان از اين نوع كامپوزيت‌ها استفاده كرد. در كشورهاي آسيايي ساخت كيوسك‌ها، خانه‌هاي پيش‌ساخته، خوابگاه‌ها، سايبان‌ها و پناهگاه‌ها به كمك اين كامپوزيت‌ها مورد استقبال فراوان واقع شده است .
اين كامپوزيت‌ها در مقايسه با فايبرگلاس و آهن بسيار ارزانتر بوده و بسيار سبك‌تر است. كامپوزيت‌هاي الياف طبيعي مصرف‌شده در ساختمان را با انواع فرايندهاي شكل‌دهي مي‌توان به سهولت توليد نمود. اين الياف به راحتي مي‌توانند به صورت پروفيل‌هاي پالتروژني كه در ساخت قاب‌ها به كار مي‌روند شكل داده شوند. همچنين پانل‌هاي توليدشده به روش تزريق رزين مي‌توانند به عنوان جانشين‌هاي مناسبي براي فيبرهاي چوبي و صفحات MDF مطرح شوند. به كمك فرايند پرس گرم نيز مي‌توان تخته‌هاي بسيار نازك با ضخامت‌هاي گوناگون را تهيه نمود كه در ساخت روكش‌هاي تزئيني كاربرد دارد. سطوح اين كامپوزيت‌ها نيز مشابه چوب بوده و به كمك يك لايه جلادهنده براقي ويژه‌اي پيدا مي‌كنند.
امروزه استفاده از كامپوزيت‌هاي الياف طبيعي به عنوان روكش‌هاي تزئيني شكيل در بسياري از كشورها دنبال مي‌شود. در جدول زير يك مقايسه تطبيقي بين كامپوزيت الياف شيشه و كامپوزيت‌هاي الياف طبيعي متداول آورده شده است :

الياف نارگيل الياف چتايي الياف كنف الياف شيشه
وزن مخصوص (g/cm۳) ۲۵/۱ ۴۶/۱ ۴۸/۱ ۵۵/۲
استحكام كششي(MPA) ۲۲۰ ۸۰۰-۴۰۰ ۹۰۰-۵۵۰ ۲۴۰۰
جذب رطوبت كامپوزيت نهايي (%) ۱۱ ۱۷-۱۲ ۱۲ ۷
قيمت (/kg $) ۵/۰ –۲۵/۰ ۳۵/۰ ۸/۱-۶/۰ ۳/۱

سیمان به عنوان چسب:


ترکیبات سیمان : هر یک از انواع خاص سیمان نسبتهای مختلفی از سیستم سه تایی SiO2 _ AlO2 _ CaO می باشد

سیمان به عنوان چسب برای چسباندن خرده ها و ذرات چوب سالها مورد استفاده بوده است. با این ماده و با استفاده از خاک اره بلوکهایی برای تهیه ی دیوارهای داخلی منازل تهیه می شد. در اروپا قطعاتی مرکب از چوب و پشم تهیه می شد که به دلیل دارا بودن دوام زیاد و هدایت گرمایی کم کاربرد وسیعی در ساخت پوشش روی سقف ساختمانها داشت.تلاش های اولیه برای تولید تخته های ساخته شده از سیمان و خرده چوب به دلیل سنگینی زیاد و استحکام کم محصول و به ویژه مقاومت کم ان در برابر ضربه چندان موفقیت آمیز نبود. در تهیه ی چند سازه های چوب _ سیمان بایستی در انتخاب گونه ی چوب مناسب دقت شود تا از تخریب شیمیایی سیمان (مسموم شدن سیمان ) جلوگیری شود. به دلیل مقدار و نوع قند ها ٬ همی سلولزها و ترکیبات فنولی موجود در چوب اغلب گونه ها گاهی اوقات سیمان خودش را نمی گیرد.در اینجا باید پرورده شدن (سفت شدن ) تحت فشار انجام گیرد.از آنجا که پرورده شدن سیمان فرایند بسیار کندی است لازم است قطعات ساخته شده را به صورت متصل به گیره به مدت 6 تا 8 ساعت در اتاق های گرم 70 تا 80 درجه ی سانتی گراد نگه داشت. همین موضوع فرایند تولید را کند می کند و قیمت فراورده را بالا می برد. گرچه با استفاده از چسب های سیمانی تخته های سنگینی تولید می شود با استفاده از سیمان پورتلند تخته هایی تولید می شود که پایداری ابعادی زیادی دارند. این تخته ها بسیار پردوام بوده و تقریبا نسوزمی باشند.


سیمان پرتلند : این نوع سیمان مهمترین نوع سیمان از نظر تولید و مصرف به شمار می رود. این ماده از کلینکر و افزودنی های گچ یا آنیدریت تشکیل شده است.مواد اولیه ی مورد استفاده در تولید کلینکرهای سیمان پرتلند عبارتند از : مارل آهکی (مخلوط طبیعی سنگ آهک و رس ) یا مخلوط سنگ آهک یا نرم آهک با رس.


اجزاء کلینکر سیمان پرتلند : وجود تری کلسیم سیلیکات در سیمان پرتلند این ماده را از خواص مطلوبی نظیر سخت شدن سریع و استحکام بالا بهره مند می سازد. به همین دلیل در تولید کلینکرهای سیمان پرتلند اطمینان از مقدار تری کلسیم سیلیکات تا بیشترین حد ممکن حائز اهمیت است. تنظیم دقیق مقدار آهک از اهمیت فراوانی برخوردار است. طبق نظر اچ کوهل حداکثر مقدار آهکی که می تواند با SiO2 ٫ Al2 O3 و Fe2 O3 ترکیب شود با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:


CaOMax = 2.8x SiO2 + 1.1xAl2 O3 + 0.7x Fe2 O3


وقتی مقدار آهک از مقدار مجاز بالاتر باشد در کلینکر آهک آزاد وجود خواهد داشت. Ca( OH)2 یا Mg(OH)2 که در اثر هیدراته شدن آهک آزاد (CaO یا MgO) ایجاد می شود فضای بیشتری نسبت به اکسید اولیه اشغال می کند. پدیده ی معروف به انفجار آهکی یا انفجار منیزیایی ناشی از حضور همین کلوخه های درشت بلورین CaO یا MgO است زیرا واکنش با آب بسیار آهسته انجام می گیرد و پس از سخت شدن سیمان نیز ادامه می یابد. در نتیجه مقدار اهک اضافه شده همیشه کمتر از مقدار محاسبه شده می باشد.


تولید سیمان پرتلند: برای تولید کلینکر از روشهای مختلفی استفاده می شود: در روش تر مواد آغازین به صورت تر آسیاب می شوند تا یک دوغاب خام به وجود اید سپس این دوغاب در کوره ی دوار خشک و پخته می شود در این روش امکان تامین ساده و دقیق مقدار اجزاء ترکیب وجود دارد و مرحله ی آسیاب به انرژی کمی نیاز دارد. در صورتی که در مرحله ی پخت بعدی به دلیل مقدار آبی که باید تبخیر شود انرژی بیشتری مصر ف خواهد شد. استفاده از روش تر صرفا در مواردی که مقدار آب موجود در مواد آغازین بیش از بیست در صد و یا انجام عملیات تر اجتناب ناپذیر باشد. در روش نیمه تر آب دوغاب خام که به صورت تر تهیه شده به کمک صافی فشار (فیلتر پرس ) خارج می شود خمیر حاصل به شکل گندله پرس شده و به همین صورت در کوره ی دوار پخته می شود. در روش نیمه خشک که متفاوت از روش نیمه تر است مواد آغازین به صورت خشک آسیاب و مخلوط می شوند. سپس خوراک خام همگن شده ی حاصله به کمک آب و برروی میز گرانول سازی به شکل گندله تبدیل می شود.در روش خشک مواد آغازین به صورت خشک آسیاب و مخلوط می شوند تا خوراک خام به دست آید مواد در حال آسیاب شدن به کمک گازهای داغ خروجی پخت خشک می شوند به طوری که مقدار رطوبت باقی مانده کمتر از یک در صد شود و بعد از آن به کوره ی پخت انتقال داده می شوند.در تمام روشهای فوق پخت مواد اولیه در دمای حدود 1450 درجه ی سانتی گراد و معمولا در کوره های دوار انجام می شود. در کوره های دوارخوراک خام توسط گازهای داغ خروجی پیش گرم می شود با استفاده از پیش گرم های ویژه (پیش گرم کنهای مشبک و پیش گرمکنهای سیکلونی) بازیابی گرما با کارایی بیشتری صورت می گیرد. و اما کوره های استوانه ای صرفا برای کارخانه های خیلی کوچک (کمتر از 300 تن در روز )اقتصادی هستند.نهایتا پس از گذشتن از مراحل فوق کلینکر به دست آمده آسیاب می شود. قبل از آسیاب کردن تا 6.5 در صد گچ ( 2H2 O CaSO4 ) یا آنیدریت ( CaSO4 ) به کلینکر اضافه می شود.
کاربردهای سیمان پرتلند: این سیمان در صنایع ساختمانی برای تولید بتون همراه با موادی مانند قلوه سنگ ماسه و مواد انبساط یافته و نیز به همراه تقویت کننده ی فولادی (آرماتور) به عنوان بتون مسلح و همچنین به عنوان اتصال دهنده ی آجرها و بلوک های ساختمانی دیگر به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد.

آینده روشن کامپوزیتهای چوب- پلاستیک در اروپا

گروه صنعتی هک ول پیش بینی میکند که نرخ رشد تولید کامپوزیتهای چوب- پلاستیک از سال 2005 الی 2009 بطور متوسط 10 درصد خواهد بود.

این مواد که از آرد چوب و پلاستیک تهیه میشود با رشد چشمگیر در آمریکای شمالی، طی ده سال گذشته موجب غبطه اروپائیها بوده اند. این مواد معمولاً 40 الی 80 درصد از چوب تشکیل شده اند و دوام آنها در محیط های روباز بیشتر مشابه پلاستیک است تا چوب. در نتیجه قیمت نسبتاً گران آنها با هزینه های کم نگهداری و تعمیر آنها سر به سر میشود و صرفه اقتصادی بوجود میاورد. این مواد را میتوان مشابه پلاستیکها " قالبگیری " کرد.

اخیراً ملاحظه میشود که نشانه هائی از بهبود وضعیت بازار این محصولات در اروپا به چشم میخورد و شرکت انگلیسی هکول با یک کاتالوگ رنگارنگ، طیف وسیع محصولات کامپوزیت چوب- پلاستیکی تولیدی این شرکت را به نمایش گذاشته و در این سوی اقیانوس اطلس به مشتریهای اروپائی عرضه کرده است.

طبق برآورد شرکت هکول آمار 100 هزار تن فروش سال 2005 در سال 2009 با رشد سالانه  حدود 10 درصد  به عدد 145 هزار تن بالغ خواهد شد که ارزش آن حدود 290 میلیون پوند تخمین زده میشود. ضمناً پیش بینی میکنند در صورتیکه شرکتهای بزرگی با سرمایه های بزرگ وارد این بازار شوند نرخ رشد حتی از 10 درصد مورد بحث نیز فراتر خواهد رفت.

در حال حاضر صنعت خودرو سازی با سهم بیشتر از 50 درصد کل مصرف، به راحتی بزرگترین مصرف کننده کامپوزیتهای چوب- پلاستیک در اروپا میباشد.

پیش بینی میشود که صنعت ساختمان بازار بسیار خوبی را در آتیه نزدیک برای کامپوزیتهای چوب-پلاستیک ( WPC ) بوجود بیاورد.

شروع ساخت چند سازه های چوب - گرما سخت به اوایل دهه ی 1900 باز می گردد و در حقیقت اولین چند سازه ی تجاری با نام "باکلیت " که از آرد چوب وفنل فرمالدئید ساخته شده بود و اولین استفاده ای که از آن ذکر شده است ، استفاده به عنوان سر دنده در خودروی رولزرویس در سال 1916بوده است .

 

محققان دانشگاه تربیت مدرس، با استفاده از ضایعات خرده چوب و پلی اتیلن «چوبپلاستیک» ساختند

دانشجوی رشته علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تربیت مدرس در تحقیقات پایان نامه اش موفق به ساخت چوب پلاستیک از ضایعات تخته خرده چوب، MDF و ضایعات پلی اتیلن سنگین شد.
مهندس مجید چهارمحالی، دانشجوی رشته علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تربیت مدرس در پایان نامه خود با عنوان «امکان ساخت مواد مرکب چوب پلاستیک با استفاده از ضایعات تخته خرده چوب و MDF و ضایعات پلی اتیلن سنگین» برای اولین بار در کشور، امکان ساخت تخته‌های چوب پلاستیک را با استفاده از دو روش ذوب مخلوط - پرس گرم و خشک مخلوط - پرس گرم و مقایسه دو روش جهت انتخاب بهترین روش از نظر تکنیکی، خواص فیزیکی و مکانیکی مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق ضمن ساخت تخته های «چوب پلاستیک»، خواص فیزیکی و مکانیکی این تخته‌ها با تخته‌های MDF و تخته خرده چوب استاندارد موجود در بازار مورد مقایسه قرار گرفتند.
در این پایان نامه آمده است: تخته‌های چوب پلاستیک با دانسیته اسمی یک گرم بر سانتیمتر مکعب و ابعاد اسمی 1× 35 × 35 سانتیمتر از ضایعات پلی اتیلن سنگین حاصل از بطری‌های شیر (به عنوان پلاستیک) و ضایعات تخته خرده چوب و ضایعات MDF (به عنوان الیاف طبیعی) با نسبت وزنی 60 و 70 و 80 درصد الیاف ساخته شدند، سپس خواص فیزیکی مانند رطوبت تعادل، دانسیته، جذب آب و واکشیدگی ضخامت بعد از 1960 ساعت غوطه‌وری در آب و خواص مکانیکی مانند مدول الاستیسیته، مقاومت خمشی، قدرت نگهداری پیچ و میخ عمود بر سطح و مقاومت به ضربه بدون فاق نمونه‌ها اندازه گیری شدند.

یک استاد گروه مهندسی چوب و کاغذ گفت: چندسازه‌های چوب پلاستیک گزینه مناسبی برای جبران کمبود چوب است.

دکتر « اصغر امیدوار » با بیان این که «چوب پلاستیک» لفظ مشترکی است که به دو نوع چند سازه متفاوت اطلاق می‌شود، افزود: به‌فرآورده‌هایی «چوب پلاستیک» گفته می‌شود که ازطریق اشباع چوب با «مونومر» سپس پلیمریزاسیون به روشهای حرارتی یا پرتو گاما به دست می‌آید.  نوع دیگر چند‌سازه‌ای است که در اثر اختلاط انواع «ترمو پلاستیک‌ها» با الیاف چوب و مواد «لیگنوسلولزی» به عنوان تقویت‌کننده و آرد چوب به عنوان پرکننده ساخته می‌شود.

دکتر امیدوار اضافه کرد: در فرآورده‌های نخست که به آن چوب پلیمر ((WOOD POLYMER COMPOSITE نیز می‌گویند یکپارچگی و ظاهر چوب حفظ می‌شود در حالی که حفرات و روزنه‌های ریز آن توسط پلیمر اشغال شده‌است.

استاد گروه مهندسی چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان افزود: این فرآیند که یکی از روشهای اصلاح چوب به شمار می‌آید منجر به بهبود ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی چوب شده و قابلیت کاربردی آن را در صنایع و تحقیقات افزایش می‌دهد.

وی گفت: نتایج تحقیقات نشان داده‌است که تهیه چوب پلیمر می‌تواند جرم ویژه چوب را از 50  تا 180 درصد، کارآیی ضدهم کشیدگی آن را تا 70 درصد و مقاومت‌های مکانیکی را از 170 تا 300 درصد افزایش دهد.  به گفته وی، چند سازه‌ها می‌توانند در برج‌های خنک‌کننده، انواع کفپوش، سازه‌های دریایی، انواع دسته ابزار قالب‌های صنعتی و ترانسفورماتورها استفاده شود.

وی افزود: از چند‌سازه‌های نوع دوم که از اختلاط ذرات چوب و سایر مواد لیگنو سلولزی همچون کاه گندم و برنج، ساقه ذرت و کنف به صورت الیاف و آرد با پلاستیک حاصل می‌شود به دلیل قالب پذیری بودن خمیر حاصله محصولات متنوعی تولید می‌شود.

دکتر امیدوار تصریح کرد: این چند سازه علاوه بر دارابودن ویژگی‌های مثبت چوب همچون میخ و پیچ خوری، چسب پذیری، اره و رنده شدن به دلیل پوشش پلاستیکی بر روی ذرات، میزان جذب آب بسیار پایینی دارد که به این دلیل دچار هم‌کشیدگی نمی‌شود و به طور طبیعی مقاومت بالایی در مقابل عوامل مخرب بیولوژیک به ویژه قارچها دارد.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: تنوع تولیدات این چند سازه از یک طرف و ارزان و فراوان بودن مواد اولیه آن به همراه ویژگی‌های برتر آن نسبت به سایر مواد و مصالح همچون چوب و آهن موجب گردیده که رشد سالانه آن در دنیا به ‪ ۴۰درصد برسد.

به گفته وی، با توجه به کمبود شدید چوب در کشور ما، چند سازه می‌تواند جایگزین مناسبی برای چوب باشد.

/**/  

ايده توليد چوب - پلاستيك Poly wood

معرفي محصول
اين محصول جزو خانواده كامپوزيت ها مي‌باشد و با نام‌هاي  WPC) wood polymer composite ، wood fiber plastic composite (WFC) و poly wood، poly board و wood flex و غيره شناخته مي‌شود. اين مواد از دو جزء پليمري (پلاستيكي) و مواد سلولزي تشكيل شده است. ماده پلاستيكي را مي‌توان از مواد دست اول يا بازيافتي تهيه نمود.
كاربردهاي محصول
كاربردهاي اين محصول همانطور كه گفته شد، مي‌توان به جاي چوب در ساخت قطعات از آن استفاده برد. كاربرد آن در ساخت صنايع ساختماني در آمريكاي شمالي و اروپا بسيار گسترده مي‌باشد، به طوري كه تقريباً امروزه به جاي چوب از چوب - پلاستيك در هر كجاي ساختمان بهره مي‌برند
مزاياي محصولالف) از لحاظ اقتصادي قيمت پلاستيك ها به طور متوسط بالاي هزار تومان مي‌باشد ولي قيمت چوب پلاستيك در حدود 600 تومان مي‌باشد. نسبت به MDF در 70 درصد موارد جايگزيني با چوب - پلاستيك داراي مزيت اقتصادي است (سرمايه‌گذاري MDF به ازاي هر متر مكعب 250 تا 300 دلار و چوب پلاستيك 120-100 دلار مي‌باشد).
همچنين نسبت به فلزات داراي قيمت هاي پايين‌تر مي‌باشد. در طول مصرف نيز به نگهداري و تعمير كمتري احتياج دارد.
ب) از لحاظ كيفي و مكانيكي اين ماده به خاطر خصوصيت ذاتي خود (كامپوزيت بودن)‌ مجموع خواص آن بهتر از دو جزء تشكيل دهنده چه پلاستيك و چه چوب است.
مقاومت مكانيكي چوب - پلاستيك 5 برابر چوب طبيعي و 2 تا 3 برابر MDF مي‌باشد و نسبت به پلاستيكها هم بيشتر است. همچنين نسبت به پلاستيك خواص انعطاف‌پذيري چوب - پلاستيك بهتر مي‌باشد.

 

كاربرد كامپوزيت‌ها در سازه‌هاي غيرباربر ساختماني

صنعت ساخت­و­ساز از نظر ميزان مصرف مواد كامپوزيت, رتبة دوم در ميان صنايع مختلف را به خود اختصاص داده‌است. موارد مصرف كامپوزيت‌ها در ساخت­و­ساز را در دو دسته اصلي سازه‌هاي باربر و غيرباربر مي‌توان تقسيم‌بندي كرد. آنچه در اينجا مي‌آيد معرفي سازه‌هاي غيرباربر و موارد مصرف كامپوزيت‌ها در ساخت آنها است كه برگرفته از مجله­ كامپوزيت, شماره­هاي ۱, ۲, ۳ و ۵ است:

قابليت­هاي كامپوزيت­هاي غيرباربر

صنعت ساختمان در پاسخ به تغيير سبك و مد, مدام در حال تغيير است. طراحان هميشه در جستجوي مواد و روش­هاي توليد جديد هستند تا روياهاي خود را به واقعيت نزديكتر سازند. آنچه كه براي اين طراحان بسيار مهم بوده, استفاده از موادي است كه علاوه بر استحكام بسيار زياد به­راحتي قابل شكل‌پذيري باشند و با قيمت تمام­شده پايين­­تري عرضه شوند و علاوه بر اينها داراي طول عمر بالا و استهلاك پايين باشند. اين ديدگاه امروز كاربرد مواد مركب در مصارف غيرباربر را توجيه مي­كند.

لفظ غيرباربر كه به اين سازه­ها اطلاق مي­شود, بيشتر به اين معنا تاكيد دارد كه در ساخت اين سازه­ها, توجه به استحكام سازه, در اولويت طراحي سازندگان قرار نداشته است و به مسايلي مانند شكل­پذيري, زيبايي, طول عمر و مقاومت در مقابل شرايط طبيعي و خوردگي, توجه بيشتري شده است. به­طور كلي خصوصيات زير را مي‌توان دليل استقبال از كامپوزيت‌ها در ساخت سازه‌هاي غيرباربر در صنعت ساختمان برشمرد:

1ـ قابليت قالب­گيري در شكل­هاي پيچيده: با استفاده از كامپوزيت­ها, معماران و طراحان, دنياي جديدي از اشكال هندسي كه خلق آنها با مواد معمول غيرممكن يا بسيار گران است را مي‌توانند بوجود آوردند.

2ـ تنوع سطح: سطح نهايي كامپوزيت­ها مي‌تواند به­صورت انواع الگوهاي طبيعي و مصنوعي در انواع رنگ­ها و طراح‌ها شكل­دهي شود.

3ـ سبكي: استفاده از كامپوزيت­ها نسبت به مواد سنتي متداول به­شدت از وزن سازه مي‌كاهد.

4ـ مقاومت به خوردگي و عمر زياد: كامپوزيت‌ها مقاومت شيميايي بسيار بالايي دارند و در انواع شرايط خورنده سال­ها دوام مي‌آورند.

5ـ يكپارچگي اجزاء: با كامپوزيت­ها مي‌توان چند بخش از سازه را در يك قالب شكل‌دهي و تركيب كرد.

با توجه به خصوصيات فوق, كامپوزيت­هاي پليمري (FRP) براي كاربردهاي غيرباربر كاملاً مناسبند. استخرهاي شنا, برج­هاي خنك­كننده, قطعات ساندويچي، تابلوهاي بزرگراهي, خانه‌هاي پيش‌ساخته, مجسمه‌ و سازه‌هاي غيرمعمول معماري, تجهيزات بهداشتي, در و قاب پنجره و غيره كه به­عنوان كاربردهاي اين نوع فرآورده‌هاي كامپوزيتي شناخته شده‌اند, امتحان خود را در مرحلة عمل پس داده‌اند.

با وجود آنكه كيفيت پايين پلاستيك­هاي تقويت­شده با الياف شيشه (GRP) كه روزگاري در دهة 1970 مصرف مي‌شدند، بر ذهنيت بازار در استفاده از اين فرآورده‌ها تأثير منفي فراواني به­جاي گذاشته بود، اما كامپوزيت­هاي با كيفيت نوين جاي خود را در صنعت ساختمان بازكرده‌اند و اين صنعت از نظر ميزان مصرف كامپوزيت­ها هم‌اكنون در مقام دوم قرار دارد و پس از صنعت حمل­و­نقل داراي بالاترين ميزان مصرف فرآورده‌هاي كامپوزيتي است. آنچه كه در ذيل مي‌آيد معرفي تعدادي از كاربردهاي فرآورده‌هاي كامپوزيتي در مصارف غيرباربر ساختماني است كه اينك بيش از نيمي از آمار مصرف كامپوزيت­ها در صنعت ساختمان را شامل مي‌شود:

كابردهاي كامپوزيت­هاي غيرباربر

ويژگي­هاي منحصر به­فرد كامپوزيت­ها, سبب استفاده روز‌افزون آنها در مصارف ياد شده گرديده است:

1ـ استخرهاي شنا و برج­هاي خنك­كننده: سازندگان اين قبيل مصنوعات در طراحي اجزاي استخرهاي شنا و برج­هاي خنك­كننده, هميشه در جستجوي موادي بودند كه در مقابل شرايط طبيعي كه در آن قرار مي‌‌‌گيرند مقاومت بيشتري از خود نشان دهند. فرآورده‌هاي كامپوزيتي با دوام و مقاومت فوق‌العادة خود در برابر خوردگي و رطوبت, خود يك انتخاب رويايي براي ساخت اين وسيله‌ها كه در محيط­هاي مرطوب و نمناك جاسازي مي‌شوند, گرديده است و به­طور حتم در آينده‌اي نزديك جايگزين مطمئني براي بتون, فلزات و مواد سنتي خواهد شد.

2ـ تجهيزات بهداشتي: اين تجهيزات كه بيشتر شامل وان­هاي حمام و چاهك­هاي دستشويي و ظرفشويي مي‌باشند يكي از پرمصرف­ترين موارد استفاده از كامپوزيت­ها در صنعت ساختمان بوده و حدود 11 درصد از كل مصرف كامپوزيت­ها در اين صنعت را شامل مي‌شود. عواملي چون زيبايي, مقاومت در برابر خوردگي, سبكي وزن, قابليت قالبگيري آسان و تنوع سطح نهايي كامپوزيت‌ها سبب استفاده آنها در اين مورد شده ‌است.

3ـ درهاي كامپوزيتي: يكي ديگر از مصارف مفيد كامپوزيت­ها در داخل ساختمان, ساخت درهايي با مزيت­هاي زيبايي, سبكي وزن، مقاوم در برابر رطوبت و هزينه كم مي‌باشد. درهاي كامپوزيتي گاه تا حدود 20 درصد ارزان‌تر از درهاي چوبي بفروش مي‌رسند و عمر مفيد اين درها چندين برابر عمر مفيد درهاي چوبي مي‌باشند.

4ـ مجسمه سازي: زيبايي فرآورده‌هاي كامپوزيتي, قابليت قالب‌گيري در شكل­هاي پيچيده, تنوع سطح نهايي كامپوزيت­ها كه مي‌توانند به­صورت رنگي، متاليك, مرمر/ گرافيتي, برجسته‌كاري و غيره باشند، سبكي و يكپارچگي اجزاء كامپوزيت­ها كه اين امكان را به طراحان مي‌دهد كه چند بخش از سازه را در قالب‌هاي مختلف شكل‌دهي و تركيب كنند و عمر بالاي اين­گونه مواد و مقاومت خوب آنها در شرايط محيطي خورنده, موجب شده است تا مواد كامپوزيتي به­عنوان يك جايگزين خوب براي مواد سنتي متداول در مجسمه‌‌سازي پذيرفته شوند. تنديس "اسكاي‌لايت" كه در اسكله‌اي واقع در شهر لندن قرار دارد يكي ديگر از اين نوع سازه‌ها است. ساخت اين سازه با مواد معمول بسيار مشكل و پرهزينه بود و در نهايت پس از بررسي‌هاي فراوان, از كامپوزيت‌ها كمك گرفته شد.

5ـ ساخت سازه‌هاي متقارن: ساخت گنبدهاي مساجد كه معمولاً سطح نهايي بسيار تزييني و پرزرق­وبرقي دارند با مواد كامپوزيتي نمونه بارز بكارگيري كامپوزيت­ها در هنر معماري و ساخت سازه‌هاي متقارن است. اين گنبدها از FRP قالب‌گيري شده و با تنوعي از سطح نهايي (مانند رنگ طلايي, متاليك و غيره) ساخته مي‌شوند. براي كاهش هزينه و سادگي انتقال قطعات معمولاً يك گنبد بزرگ به­صورت چندين قطاع كروي هم­شكل ساخته مي‌شوند و سپس در محل مورد نظر اين قطعات به­هم متصل شده و شكل كروي گنبد پديد مي‌آيد. سپس با توجه به سبكي گنبد, به­راحتي به بام مسجد منتقل مي‌شوند.

6- ساخت سازه‌هاي غير معمول: علاوه بر اينها طراحان سازه‌هاي غيرباربر كامپوزيتي براي نشان دادن هنر كامپوزيت­ها، اقدام به ساخت سازه‌هايي با اشكال هندسي پيچيده كرده‌اند كه مزيت­هاي فرآورده‌هاي كامپوزيتي را نسبت به مشابه سنتي آنها نمايان مي‌سازد. ساختمان "هزاره" لندن يكي از اين سازه‌ها است. در ابتدا قرار بود اين ساختمان يك سازة فولادي با پوشش آلومينيومي باشد كه پس از بررسي­هاي زياد مشخص گرديد كه استفاده از كامپوزيت علاوه بر آنكه اقتصادي­تر است، آزادي عمل بيشتري نيز در اختيار طراحان قرار مي‌دهد. به اين ترتيب نهايتاً براي شكل­دهي اين سازة غيرمتداول و پرانحنا، كامپوزيت‌ها به خدمت گرفته شدند.

 

مأخذ:   سایتwww.tifac.org.in مجموعه مقالات هفتمین کنگره های مهندسی شیمی ایران

 

 

 

 


برچسب‌ها: چوب پلاستیک
+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم بهمن 1387ساعت 20:28  توسط مهندس رضا بیدآبادی  |